Ostatné služby

Mixovanie sypkých surovín

Vytvorenie zmesi zmixovaním jednotlivých surovín v sypkej (práškovej alebo granulovanej) forme podľa danej receptúry odberateľa. Všetky suroviny musia byť v suchom stave. Dĺžka mixovania závisí od jednotlivých surovín. Minimálna hmotnosť pre mixovanie je 10kg surovín.

https://baliarenpotravin.sk/wp-content/uploads/2020/04/mixovanie.jpg

Etiketovanie

1) Strojová aplikácia etikiet
Ponúkame strojovú aplikáciu etikiet na všetky hladké oválne typy obalových materiálov. Etikety sú pripravené na rolke, pričom ich nalepenie je stále 100% rovnaké. Tento typ aplikácie etikiet sa používa najčastejšie pri väčších odberných množstvách.

2) Ručná aplikácia
Tento typ aplikácie etikiet sa využíva pri atypických obalových materiáloch. Pri malých odberných množstvách poskytujeme hárkovú produkciu etikiet s následne ručnou aplikáciou umiestnenia na obalový materiál.

https://baliarenpotravin.sk/wp-content/uploads/2020/04/ost01.jpg

Krabičkovanie

Ponúkame komplexnú finalizácia produktov vytvorením konečné obalu. Najčastejšie ide o nabalenie jednorázových sáčkov do predpripravených  krabičiek s príbalovým letákom. Taktiež ponúkame označenie krabičiek – dátum spotreby, výrobnú šaržu (LOT/EXP) a to termosublimačnou alebo injektovou tlačou v závislosti od povrchu krabičky, pričom poskytujeme jednoriadkové a dvojriadkové označenie s voliteľnou veľkosťou písma.

Taktiež poskytujeme komplexný servis výroby krabičiek na základe vašich grafických návrhov, resp. s možnosťou vytvorenia grafického návrhu krabičky.

https://baliarenpotravin.sk/wp-content/uploads/2020/04/B-4.jpg

Označovanie

Ponúkame označovanie produktov ako sú dátumy spotreby, výrobné šarže, … na všetky typy obalových materiálov (papier, HDPE, PET, PE, PP, sklo, …). Spôsob označovania:

1) Termosublimačná tlač – najčastejšie používaná na označovanie obalových materiáloch vyrobených z papiera
2) Injektová tlač – najčastejšie sa využíva na označenie plastových alebo sklenených povrchov

Pri označovaní produktov poskytujeme jednoriadkové a dvojriadkové označenie s voliteľnou veľkosťou písma na základe požiadavky zákazníka.

https://baliarenpotravin.sk/wp-content/uploads/2020/04/B-2.jpg

Tepelné a indukčné zváranie

1) Tepelné zváranie – používané na zatváranie fólii – najčastejšie používané pri všetkých typoch doypack sáčkov. Po tepelnom zváraní je produkt 100% uzatvorený a otvoriť ho je možné až následným roztrhnutím.

2) Elektromagnetické indukčné zváranie – používaná pri plastových fľaštičkách, kde hliníková fólie zapečatí flaštičku (vytvorenie ochranného viečka – SEAL PROTECTION).

https://baliarenpotravin.sk/wp-content/uploads/2020/04/B-3.jpg

Polygrafické a grafické služby

1) Polygrafické služby – poskytujeme komplexný polygrafický servis od výroby etikiet, potlač fólií na rolke, potlač doypack sáčkov, tlač príbalových letákov, … Všetky nami poskytované obalové materiály sú certifikované a spĺňajú kritéria EU, pričom sú určené pre styk s potravinami. K týmto obalovým materiálom dodávame aj certifikáty.

2) Grafické služby – v prípade, že pre svoj produkt nemáte vytvorený grafický návrh, poskytujeme komplexné grafické služby realizované v moderných grafických editoroch s následnou prípravou na tlač.

https://baliarenpotravin.sk/wp-content/uploads/2020/04/graficke.jpg

Copyright © 2016-2021 ROHEXPO s.r.o. All Rights Reserved.